Menyra me e shpejte e perdorimit te udhezuesit elektronik eshte bashkengjitja e adreses se tij ne listen tuaj m3u p.sh:

#EXTM3U x-tvg-url="http://albepg.com/epg/guide.xml"

#EXTINF:0 tvg-name="ALB MUSIC HD" tvg-logo="ALB%20MUSIC%20HD.png", Alb MUSIC HD
http://xxx.xxx.xx.x:1935/albuk/albm.str/playlist.m3u8

Eshte e rendesishme qe emrat e kanaleve te jene identik me ato te listes te meposhteme.
Nese orari i transmetimit te ndonje kanali televiziv nuk perputhet me ate te guides mund te rregullohet nepermjet elementit tvg-shift.
P.sh nese eshte dy ore mbrapa:

#EXTINF:0 tvg-name="STV Folk" tvg-shift=2 tvg-logo="STV%20Folk.png", STV Folk
rtmp://xxx.xxx.xx.x/222/stvfolk

Per kanalin Film Hits+1 tvg-shift duhet te shtyhet nje ore mbrapa, pasi ka te njejtin program me kanalin Film Hits

Ikona TVtvg-name / tvg-logo
21 Junior

21 Junior

http://www.albepg.com/tvlogi/21%20Junior.png

21 Mix

21 Mix

http://www.albepg.com/tvlogi/21%20Mix.png

21 Plus HD

21 Plus HD

http://www.albepg.com/tvlogi/21%20Plus%20HD.png

21 Popullore

21 Popullore

http://www.albepg.com/tvlogi/21%20Popullore.png

24 Kitchen

24 Kitchen

http://www.albepg.com/tvlogi/24%20Kitchen.png

3 Plus

3 Plus

http://www.albepg.com/tvlogi/3%20Plus.png

6+1 Vlora

6+1 Vlora

http://www.albepg.com/tvlogi/6+1%20Vlora.png

7 News

7 News

http://www.albepg.com/tvlogi/7%20News.png

A1 Shqiptare

A1 Shqiptare

http://www.albepg.com/tvlogi/A1%20Shqiptare.png

A2 CNN

A2 CNN

http://www.albepg.com/tvlogi/A2%20CNN.png

ABC News

ABC News

http://www.albepg.com/tvlogi/ABC%20News.png

ALB MUSIC HD

ALB MUSIC HD

http://www.albepg.com/tvlogi/ALB%20MUSIC%20HD.png

ALBUK HD

ALBUK HD

http://www.albepg.com/tvlogi/ALBUK%20HD.png

ALBUK TV

ALBUK TV

http://www.albepg.com/tvlogi/ALBUK%20TV.png

AMOL

AMOL

http://www.albepg.com/tvlogi/AMOL.png

ATV

ATV

http://www.albepg.com/tvlogi/ATV.png

Albtv

Albtv

http://www.albepg.com/tvlogi/Albtv.png

Alsat M

Alsat M

http://www.albepg.com/tvlogi/Alsat%20M.png

Alsat-M

Alsat-M

http://www.albepg.com/tvlogi/Alsat-M.png

Animal Planet

Animal Planet

http://www.albepg.com/tvlogi/Animal%20Planet.png

Antena HD

Antena HD

http://www.albepg.com/tvlogi/Antena%20HD.png

Apollon TV

Apollon TV

http://www.albepg.com/tvlogi/Apollon%20TV.png

Arena Sport 1

Arena Sport 1

http://www.albepg.com/tvlogi/Arena%20Sport%201.png

Arena Sport 2

Arena Sport 2

http://www.albepg.com/tvlogi/Arena%20Sport%202.png

Arena Sport 3

Arena Sport 3

http://www.albepg.com/tvlogi/Arena%20Sport%203.png

Arena Sport 4

Arena Sport 4

http://www.albepg.com/tvlogi/Arena%20Sport%204.png

Art Channel

Art Channel

http://www.albepg.com/tvlogi/Art%20Channel.png

Art Doku 1

Art Doku 1

http://www.albepg.com/tvlogi/Art%20Doku%201.png

Art Doku 2

Art Doku 2

http://www.albepg.com/tvlogi/Art%20Doku%202.png

Art Kino 1

Art Kino 1

http://www.albepg.com/tvlogi/Art%20Kino%201.png

Art Kino 2

Art Kino 2

http://www.albepg.com/tvlogi/Art%20Kino%202.png

Art Kino 3

Art Kino 3

http://www.albepg.com/tvlogi/Art%20Kino%203.png

Art Sport 1

Art Sport 1

http://www.albepg.com/tvlogi/Art%20Sport%201.png

Art Sport 2

Art Sport 2

http://www.albepg.com/tvlogi/Art%20Sport%202.png

Art Sport 3

Art Sport 3

http://www.albepg.com/tvlogi/Art%20Sport%203.png

ArtMotion

ArtMotion

http://www.albepg.com/tvlogi/ArtMotion.png

Arta HD

Arta HD

http://www.albepg.com/tvlogi/Arta%20HD.png

Arta

Arta

http://www.albepg.com/tvlogi/Arta.png

BBF

BBF

http://www.albepg.com/tvlogi/BBF.png

BCTV

BCTV

http://www.albepg.com/tvlogi/BCTV.png

Baby TV

Baby TV

http://www.albepg.com/tvlogi/Baby%20TV.png

Balkanika

Balkanika

http://www.albepg.com/tvlogi/Balkanika.png

Bang Bang

Bang Bang

http://www.albepg.com/tvlogi/Bang%20Bang.png

Boomerang

Boomerang

http://www.albepg.com/tvlogi/Boomerang.png

Cartoon Network

Cartoon Network

http://www.albepg.com/tvlogi/Cartoon%20Network.png

Channel ONE

Channel ONE

http://www.albepg.com/tvlogi/Channel%20ONE.png

Channel One

Channel One

http://www.albepg.com/tvlogi/Channel%20One.png

Click TV

Click TV

http://www.albepg.com/tvlogi/Click%20TV.png

Club TV

Club TV

http://www.albepg.com/tvlogi/Club%20TV.png

Cufo TV

Cufo TV

http://www.albepg.com/tvlogi/Cufo%20TV.png

Dasma TV

Dasma TV

http://www.albepg.com/tvlogi/Dasma%20TV.png

Digi Gold 1

Digi Gold 1

http://www.albepg.com/tvlogi/Digi%20Gold%201.png

Digi Gold 2

Digi Gold 2

http://www.albepg.com/tvlogi/Digi%20Gold%202.png

Digi Gold 3

Digi Gold 3

http://www.albepg.com/tvlogi/Digi%20Gold%203.png

Digi Gold 4

Digi Gold 4

http://www.albepg.com/tvlogi/Digi%20Gold%204.png

Digi Gold

Digi Gold

http://www.albepg.com/tvlogi/Digi%20Gold.png

Discovery Channel

Discovery Channel

http://www.albepg.com/tvlogi/Discovery%20Channel.png

Disney Channel

Disney Channel

http://www.albepg.com/tvlogi/Disney%20Channel.png

Drita TV

Drita TV

http://www.albepg.com/tvlogi/Drita%20TV.png

Duck tv

Duck tv

http://www.albepg.com/tvlogi/Duck%20tv.png

EPISODE

EPISODE

http://www.albepg.com/tvlogi/EPISODE.png

ERA TV

ERA TV

http://www.albepg.com/tvlogi/ERA%20TV.png

EUROFILM

EUROFILM

http://www.albepg.com/tvlogi/EUROFILM.png

EXPLORER Histori

EXPLORER Histori

http://www.albepg.com/tvlogi/EXPLORER%20Histori.png

EXPLORER Natyra

EXPLORER Natyra

http://www.albepg.com/tvlogi/EXPLORER%20Natyra.png

EXPLORER Shkence

EXPLORER Shkence

http://www.albepg.com/tvlogi/EXPLORER%20Shkence.png

Egnatia TV

Egnatia TV

http://www.albepg.com/tvlogi/Egnatia%20TV.png

Elrodi TV

Elrodi TV

http://www.albepg.com/tvlogi/Elrodi%20TV.png

EuroAL

EuroAL

http://www.albepg.com/tvlogi/EuroAL.png

EuroNews Albania

EuroNews Albania

http://www.albepg.com/tvlogi/EuroNews%20Albania.png

EuroSport 1 HD

EuroSport 1 HD

http://www.albepg.com/tvlogi/EuroSport%201%20HD.png

EuroSport 2 HD

EuroSport 2 HD

http://www.albepg.com/tvlogi/EuroSport%202%20HD.png

EuroSport 2

EuroSport 2

http://www.albepg.com/tvlogi/EuroSport%202.png

EuroSport HD

EuroSport HD

http://www.albepg.com/tvlogi/EuroSport%20HD.png

EuroSport

EuroSport

http://www.albepg.com/tvlogi/EuroSport.png

FOX Crime

FOX Crime

http://www.albepg.com/tvlogi/FOX%20Crime.png

FOX Life

FOX Life

http://www.albepg.com/tvlogi/FOX%20Life.png

FOX

FOX

http://www.albepg.com/tvlogi/FOX.png

Family HD

Family HD

http://www.albepg.com/tvlogi/Family%20HD.png

Fashion TV

Fashion TV

http://www.albepg.com/tvlogi/Fashion%20TV.png

Fax News

Fax News

http://www.albepg.com/tvlogi/Fax%20News.png

Film Aksion

Film Aksion

http://www.albepg.com/tvlogi/Film%20Aksion.png

Film Autor

Film Autor

http://www.albepg.com/tvlogi/Film%20Autor.png

Film Drame

Film Drame

http://www.albepg.com/tvlogi/Film%20Drame.png

Film Dy HD

Film Dy HD

http://www.albepg.com/tvlogi/Film%20Dy%20HD.png

Film Hits+1

Film Hits+1

http://www.albepg.com/tvlogi/Film%20Hits+1.png

Film Hits

Film Hits

http://www.albepg.com/tvlogi/Film%20Hits.png

Film Komedi

Film Komedi

http://www.albepg.com/tvlogi/Film%20Komedi.png

Film Nje HD

Film Nje HD

http://www.albepg.com/tvlogi/Film%20Nje%20HD.png

Film Thriller

Film Thriller

http://www.albepg.com/tvlogi/Film%20Thriller.png

Filma24 HD

Filma24 HD

http://www.albepg.com/tvlogi/Filma24%20HD.png

Fine Living

Fine Living

http://www.albepg.com/tvlogi/Fine%20Living.png

Folk Plus

Folk Plus

http://www.albepg.com/tvlogi/Folk%20Plus.png

Folklorit

Folklorit

http://www.albepg.com/tvlogi/Folklorit.png

Hi TV

Hi TV

http://www.albepg.com/tvlogi/Hi%20TV.png

ID Xtra HD

ID Xtra HD

http://www.albepg.com/tvlogi/ID%20Xtra%20HD.png

INTV

INTV

http://www.albepg.com/tvlogi/INTV.png

Jolly HD

Jolly HD

http://www.albepg.com/tvlogi/Jolly%20HD.png

Jug TV

Jug TV

http://www.albepg.com/tvlogi/Jug%20TV.png

Junior

Junior

http://www.albepg.com/tvlogi/Junior.png

KTV HD

KTV HD

http://www.albepg.com/tvlogi/KTV%20HD.png

KTV

KTV

http://www.albepg.com/tvlogi/KTV.png

KUTIA tv

KUTIA tv

http://www.albepg.com/tvlogi/KUTIA%20tv.png

Kanal 10

Kanal 10

http://www.albepg.com/tvlogi/Kanal%2010.png

KanalD Drama

KanalD Drama

http://www.albepg.com/tvlogi/KanalD%20Drama.png

Kids

Kids

http://www.albepg.com/tvlogi/Kids.png

Kino Action HD

Kino Action HD

http://www.albepg.com/tvlogi/Kino%20Action%20HD.png

Kino Comedy HD

Kino Comedy HD

http://www.albepg.com/tvlogi/Kino%20Comedy%20HD.png

Kino Premiere 1 HD

Kino Premiere 1 HD

http://www.albepg.com/tvlogi/Kino%20Premiere%201%20HD.png

Kino Premiere 2 HD

Kino Premiere 2 HD

http://www.albepg.com/tvlogi/Kino%20Premiere%202%20HD.png

Kino Premiere 3 HD

Kino Premiere 3 HD

http://www.albepg.com/tvlogi/Kino%20Premiere%203%20HD.png

Kino Premiere 4 HD

Kino Premiere 4 HD

http://www.albepg.com/tvlogi/Kino%20Premiere%204%20HD.png

Kino Romance HD

Kino Romance HD

http://www.albepg.com/tvlogi/Kino%20Romance%20HD.png

Klan Kosova

Klan Kosova

http://www.albepg.com/tvlogi/Klan%20Kosova.png

Klan Macedonia

Klan Macedonia

http://www.albepg.com/tvlogi/Klan%20Macedonia.png

Klan Music

Klan Music

http://www.albepg.com/tvlogi/Klan%20Music.png

Klan Plus

Klan Plus

http://www.albepg.com/tvlogi/Klan%20Plus.png

Klan TV HD

Klan TV HD

http://www.albepg.com/tvlogi/Klan%20TV%20HD.png

Klan TV

Klan TV

http://www.albepg.com/tvlogi/Klan%20TV.png

Koha TV

Koha TV

http://www.albepg.com/tvlogi/Koha%20TV.png

Koha Vision HD

Koha Vision HD

http://www.albepg.com/tvlogi/Koha%20Vision%20HD.png

Koha Vision

Koha Vision

http://www.albepg.com/tvlogi/Koha%20Vision.png

Kujtesa Sport 1

Kujtesa Sport 1

http://www.albepg.com/tvlogi/Kujtesa%20Sport%201.png

Kujtesa Sport 2

Kujtesa Sport 2

http://www.albepg.com/tvlogi/Kujtesa%20Sport%202.png

Kujtesa Sport 3

Kujtesa Sport 3

http://www.albepg.com/tvlogi/Kujtesa%20Sport%203.png

Kujtesa Sport 4

Kujtesa Sport 4

http://www.albepg.com/tvlogi/Kujtesa%20Sport%204.png

Living HD

Living HD

http://www.albepg.com/tvlogi/Living%20HD.png

MAD

MAD

http://www.albepg.com/tvlogi/MAD.png

MELODY TV

MELODY TV

http://www.albepg.com/tvlogi/MELODY%20TV.png

MFM

MFM

http://www.albepg.com/tvlogi/MFM.png

MTV Kosova

MTV Kosova

http://www.albepg.com/tvlogi/MTV%20Kosova.png

MTV Live HD

MTV Live HD

http://www.albepg.com/tvlogi/MTV%20Live%20HD.png

Motors TV

Motors TV

http://www.albepg.com/tvlogi/Motors%20TV.png

Movie

Movie

http://www.albepg.com/tvlogi/Movie.png

Muse

Muse

http://www.albepg.com/tvlogi/Muse.png

Music AL

Music AL

http://www.albepg.com/tvlogi/Music%20AL.png

Muzik

Muzik

http://www.albepg.com/tvlogi/Muzik.png

My Music

My Music

http://www.albepg.com/tvlogi/My%20Music.png

Nat Geo HD

Nat Geo HD

http://www.albepg.com/tvlogi/Nat%20Geo%20HD.png

National Geographic

National Geographic

http://www.albepg.com/tvlogi/National%20Geographic.png

Neser TV

Neser TV

http://www.albepg.com/tvlogi/Neser%20TV.png

News 24

News 24

http://www.albepg.com/tvlogi/News%2024.png

Nick HD

Nick HD

http://www.albepg.com/tvlogi/Nick%20HD.png

On-TV

On-TV

http://www.albepg.com/tvlogi/On-TV.png

Ora News

Ora News

http://www.albepg.com/tvlogi/Ora%20News.png

PRIME

PRIME

http://www.albepg.com/tvlogi/PRIME.png

Peace TV

Peace TV

http://www.albepg.com/tvlogi/Peace%20TV.png

Pikaboo

Pikaboo

http://www.albepg.com/tvlogi/Pikaboo.png

Plus Info

Plus Info

http://www.albepg.com/tvlogi/Plus%20Info.png

Prince Kids

Prince Kids

http://www.albepg.com/tvlogi/Prince%20Kids.png

RTK 1

RTK 1

http://www.albepg.com/tvlogi/RTK%201.png

RTK 2

RTK 2

http://www.albepg.com/tvlogi/RTK%202.png

RTK 3

RTK 3

http://www.albepg.com/tvlogi/RTK%203.png

RTK 4

RTK 4

http://www.albepg.com/tvlogi/RTK%204.png

RTK

RTK

http://www.albepg.com/tvlogi/RTK.png

RTM2

RTM2

http://www.albepg.com/tvlogi/RTM2.png

RTSH 24

RTSH 24

http://www.albepg.com/tvlogi/RTSH%2024.png

RTSH Agro

RTSH Agro

http://www.albepg.com/tvlogi/RTSH%20Agro.png

RTSH Femije

RTSH Femije

http://www.albepg.com/tvlogi/RTSH%20Femije.png

RTSH Film

RTSH Film

http://www.albepg.com/tvlogi/RTSH%20Film.png

RTSH Korca

RTSH Korca

http://www.albepg.com/tvlogi/RTSH%20Korca.png

RTSH Kuvend

RTSH Kuvend

http://www.albepg.com/tvlogi/RTSH%20Kuvend.png

RTSH Muzike

RTSH Muzike

http://www.albepg.com/tvlogi/RTSH%20Muzike.png

RTSH Plus

RTSH Plus

http://www.albepg.com/tvlogi/RTSH%20Plus.png

RTSH Shkolle

RTSH Shkolle

http://www.albepg.com/tvlogi/RTSH%20Shkolle.png

RTSH Shqip

RTSH Shqip

http://www.albepg.com/tvlogi/RTSH%20Shqip.png

RTSH Sport

RTSH Sport

http://www.albepg.com/tvlogi/RTSH%20Sport.png

RTSH

RTSH

http://www.albepg.com/tvlogi/RTSH.png

RTSH1 HD

RTSH1 HD

http://www.albepg.com/tvlogi/RTSH1%20HD.png

RTSH2 HD

RTSH2 HD

http://www.albepg.com/tvlogi/RTSH2%20HD.png

RTSH3 HD

RTSH3 HD

http://www.albepg.com/tvlogi/RTSH3%20HD.png

RTV 21 HD

RTV 21 HD

http://www.albepg.com/tvlogi/RTV%2021%20HD.png

RTV 21 MK

RTV 21 MK

http://www.albepg.com/tvlogi/RTV%2021%20MK.png

RTV 21 Plus

RTV 21 Plus

http://www.albepg.com/tvlogi/RTV%2021%20Plus.png

RTV 21

RTV 21

http://www.albepg.com/tvlogi/RTV%2021.png

RTV Islam

RTV Islam

http://www.albepg.com/tvlogi/RTV%20Islam.png

RTVZiK

RTVZiK

http://www.albepg.com/tvlogi/RTVZiK.png

Real News

Real News

http://www.albepg.com/tvlogi/Real%20News.png

Real RTV

Real RTV

http://www.albepg.com/tvlogi/Real%20RTV.png

Report TV

Report TV

http://www.albepg.com/tvlogi/Report%20TV.png

Rrokum TV

Rrokum TV

http://www.albepg.com/tvlogi/Rrokum%20TV.png

SCAN TV

SCAN TV

http://www.albepg.com/tvlogi/SCAN%20TV.png

SHQIPTV Aksion

SHQIPTV Aksion

http://www.albepg.com/tvlogi/SHQIPTV%20Aksion.png

SHQIPTV Film

SHQIPTV Film

http://www.albepg.com/tvlogi/SHQIPTV%20Film.png

SHQIPTV Hindi

SHQIPTV Hindi

http://www.albepg.com/tvlogi/SHQIPTV%20Hindi.png

SHQIPTV Horror

SHQIPTV Horror

http://www.albepg.com/tvlogi/SHQIPTV%20Horror.png

SHQIPTV Humor

SHQIPTV Humor

http://www.albepg.com/tvlogi/SHQIPTV%20Humor.png

SHQIPTV Jeta

SHQIPTV Jeta

http://www.albepg.com/tvlogi/SHQIPTV%20Jeta.png

SHQIPTV Stupcat

SHQIPTV Stupcat

http://www.albepg.com/tvlogi/SHQIPTV%20Stupcat.png

SHQIPTV Western

SHQIPTV Western

http://www.albepg.com/tvlogi/SHQIPTV%20Western.png

SS Kosova 1

SS Kosova 1

http://www.albepg.com/tvlogi/SS%20Kosova%201.png

SS Kosova 2

SS Kosova 2

http://www.albepg.com/tvlogi/SS%20Kosova%202.png

SS Kosova 3

SS Kosova 3

http://www.albepg.com/tvlogi/SS%20Kosova%203.png

STV Folk

STV Folk

http://www.albepg.com/tvlogi/STV%20Folk.png

Shenja TV

Shenja TV

http://www.albepg.com/tvlogi/Shenja%20TV.png

Sky Aksion

Sky Aksion

http://www.albepg.com/tvlogi/Sky%20Aksion.png

Sky Comedy

Sky Comedy

http://www.albepg.com/tvlogi/Sky%20Comedy.png

Sky Dokumentar

Sky Dokumentar

http://www.albepg.com/tvlogi/Sky%20Dokumentar.png

Sky Humor

Sky Humor

http://www.albepg.com/tvlogi/Sky%20Humor.png

Sky Muzik

Sky Muzik

http://www.albepg.com/tvlogi/Sky%20Muzik.png

Sky Novela

Sky Novela

http://www.albepg.com/tvlogi/Sky%20Novela.png

Sky Shkenca

Sky Shkenca

http://www.albepg.com/tvlogi/Sky%20Shkenca.png

Smile

Smile

http://www.albepg.com/tvlogi/Smile.png

Sofia

Sofia

http://www.albepg.com/tvlogi/Sofia.png

Sot7

Sot7

http://www.albepg.com/tvlogi/Sot7.png

Star Plus HD

Star Plus HD

http://www.albepg.com/tvlogi/Star%20Plus%20HD.png

Stinet

Stinet

http://www.albepg.com/tvlogi/Stinet.png

SuperSonic TV

SuperSonic TV

http://www.albepg.com/tvlogi/SuperSonic%20TV.png

SuperSport 1 HD

SuperSport 1 HD

http://www.albepg.com/tvlogi/SuperSport%201%20HD.png

SuperSport 1

SuperSport 1

http://www.albepg.com/tvlogi/SuperSport%201.png

SuperSport 2 HD

SuperSport 2 HD

http://www.albepg.com/tvlogi/SuperSport%202%20HD.png

SuperSport 2

SuperSport 2

http://www.albepg.com/tvlogi/SuperSport%202.png

SuperSport 3 HD

SuperSport 3 HD

http://www.albepg.com/tvlogi/SuperSport%203%20HD.png

SuperSport 3

SuperSport 3

http://www.albepg.com/tvlogi/SuperSport%203.png

SuperSport 4 HD

SuperSport 4 HD

http://www.albepg.com/tvlogi/SuperSport%204%20HD.png

SuperSport 4

SuperSport 4

http://www.albepg.com/tvlogi/SuperSport%204.png

SuperSport 5

SuperSport 5

http://www.albepg.com/tvlogi/SuperSport%205.png

SuperSport 6

SuperSport 6

http://www.albepg.com/tvlogi/SuperSport%206.png

SuperSport 7

SuperSport 7

http://www.albepg.com/tvlogi/SuperSport%207.png

SuperSport News

SuperSport News

http://www.albepg.com/tvlogi/SuperSport%20News.png

Syri Blue

Syri Blue

http://www.albepg.com/tvlogi/Syri%20Blue.png

Syri TV

Syri TV

http://www.albepg.com/tvlogi/Syri%20TV.png

Syri Vision

Syri Vision

http://www.albepg.com/tvlogi/Syri%20Vision.png

T HD

T HD

http://www.albepg.com/tvlogi/T%20HD.png

T7

T7

http://www.albepg.com/tvlogi/T7.png

TDC

TDC

http://www.albepg.com/tvlogi/TDC.png

TV Besa

TV Besa

http://www.albepg.com/tvlogi/TV%20Besa.png

TV DIELLI

TV DIELLI

http://www.albepg.com/tvlogi/TV%20DIELLI.png

TV Diaspora

TV Diaspora

http://www.albepg.com/tvlogi/TV%20Diaspora.png

TV Dukagjini

TV Dukagjini

http://www.albepg.com/tvlogi/TV%20Dukagjini.png

TV Opinion

TV Opinion

http://www.albepg.com/tvlogi/TV%20Opinion.png

TV Opoja

TV Opoja

http://www.albepg.com/tvlogi/TV%20Opoja.png

TV Prizreni

TV Prizreni

http://www.albepg.com/tvlogi/TV%20Prizreni.png

TV Tetova

TV Tetova

http://www.albepg.com/tvlogi/TV%20Tetova.png

TV7

TV7

http://www.albepg.com/tvlogi/TV7.png

TVSH

TVSH

http://www.albepg.com/tvlogi/TVSH.png

TeleSport

TeleSport

http://www.albepg.com/tvlogi/TeleSport.png

TemA

TemA

http://www.albepg.com/tvlogi/TemA.png

Teuta TV

Teuta TV

http://www.albepg.com/tvlogi/Teuta%20TV.png

Tip TV

Tip TV

http://www.albepg.com/tvlogi/Tip%20TV.png

Tirana TV

Tirana TV

http://www.albepg.com/tvlogi/Tirana%20TV.png

Top Channel HD

Top Channel HD

http://www.albepg.com/tvlogi/Top%20Channel%20HD.png

Top Channel

Top Channel

http://www.albepg.com/tvlogi/Top%20Channel.png

Top Estrada

Top Estrada

http://www.albepg.com/tvlogi/Top%20Estrada.png

Top News

Top News

http://www.albepg.com/tvlogi/Top%20News.png

Travel Channel

Travel Channel

http://www.albepg.com/tvlogi/Travel%20Channel.png

Tribuna Channel

Tribuna Channel

http://www.albepg.com/tvlogi/Tribuna%20Channel.png

Tring Action

Tring Action

http://www.albepg.com/tvlogi/Tring%20Action.png

Tring Classic

Tring Classic

http://www.albepg.com/tvlogi/Tring%20Classic.png

Tring Collection

Tring Collection

http://www.albepg.com/tvlogi/Tring%20Collection.png

Tring Comedy

Tring Comedy

http://www.albepg.com/tvlogi/Tring%20Comedy.png

Tring Family

Tring Family

http://www.albepg.com/tvlogi/Tring%20Family.png

Tring Fantasy

Tring Fantasy

http://www.albepg.com/tvlogi/Tring%20Fantasy.png

Tring History

Tring History

http://www.albepg.com/tvlogi/Tring%20History.png

Tring International

Tring International

http://www.albepg.com/tvlogi/Tring%20International.png

Tring Kids

Tring Kids

http://www.albepg.com/tvlogi/Tring%20Kids.png

Tring Life

Tring Life

http://www.albepg.com/tvlogi/Tring%20Life.png

Tring Max

Tring Max

http://www.albepg.com/tvlogi/Tring%20Max.png

Tring Novelas

Tring Novelas

http://www.albepg.com/tvlogi/Tring%20Novelas.png

Tring Planet

Tring Planet

http://www.albepg.com/tvlogi/Tring%20Planet.png

Tring Shqip

Tring Shqip

http://www.albepg.com/tvlogi/Tring%20Shqip.png

Tring Sport 1 HD

Tring Sport 1 HD

http://www.albepg.com/tvlogi/Tring%20Sport%201%20HD.png

Tring Sport 2 HD

Tring Sport 2 HD

http://www.albepg.com/tvlogi/Tring%20Sport%202%20HD.png

Tring Sport 3 HD

Tring Sport 3 HD

http://www.albepg.com/tvlogi/Tring%20Sport%203%20HD.png

Tring Sport 4 HD

Tring Sport 4 HD

http://www.albepg.com/tvlogi/Tring%20Sport%204%20HD.png

Tring Sport News HD

Tring Sport News HD

http://www.albepg.com/tvlogi/Tring%20Sport%20News%20HD.png

Tring Super

Tring Super

http://www.albepg.com/tvlogi/Tring%20Super.png

Tring Tring

Tring Tring

http://www.albepg.com/tvlogi/Tring%20Tring.png

Tring World

Tring World

http://www.albepg.com/tvlogi/Tring%20World.png

Tv Rozafa

Tv Rozafa

http://www.albepg.com/tvlogi/Tv%20Rozafa.png

UTV News

UTV News

http://www.albepg.com/tvlogi/UTV%20News.png

Vizion Plus HD

Vizion Plus HD

http://www.albepg.com/tvlogi/Vizion%20Plus%20HD.png

Vizion Plus

Vizion Plus

http://www.albepg.com/tvlogi/Vizion%20Plus.png

Wedding

Wedding

http://www.albepg.com/tvlogi/Wedding.png

Zico TV

Zico TV

http://www.albepg.com/tvlogi/Zico%20TV.png

Zjarr TV

Zjarr TV

http://www.albepg.com/tvlogi/Zjarr%20TV.png

first CHANNEL

first CHANNEL

http://www.albepg.com/tvlogi/first%20CHANNEL.png

shqipiptv

shqipiptv

http://www.albepg.com/tvlogi/shqipiptv.png

tv KONTAKT

tv KONTAKT

http://www.albepg.com/tvlogi/tv%20KONTAKT.png

tv LIRIA

tv LIRIA

http://www.albepg.com/tvlogi/tv%20LIRIA.png